سرمایه گذاری و درآمد دلاری

سرمایه گذاری و درآمد دلاری

 

سرمایه گزاری

 

شرکت در برنامه های «شهروندی از طریق سرمایه گذاری» معمولا سریعترین و ساده ترین راه برای اخذ پاسپورت دوم است.

فرآیند آن ها بسیار ساده است: یک کشور در عوض سرمایه گذاری یا خرید ملک به شما شهروندی و پاسپورت دوم اعطا می کند.

این کشورها به طور معمول شرط حضور ندارند. همینطور میتوانید با خرید ملک و اجاره دادن برای خود درامد ارزی کسب کنید .

برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

×